تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...

خورشید طلوع کرده است در چشمانم
بی هیچ غروبی
هرروز پر فروغ تر و باشکوه تر
...
شکوفه ی آتش؛
هرگز خاموش نخواهی شد.

بانوآسمان
چهارشنبه یکم آذرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .