تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
آه باران...
ببار
خیسم کن
نفسهایت را بر تن خسته ام رها کن
بگذار تازه شوم
و آرام بگیرم در این هوای خوب دونفره!
.
..
...
گاهی خوب است ،
یک آسمان باشد و یک باران...


بانوآسمان

چهارشنبه بیست و چهارم آبانماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .