تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
برای کسی که ناامید و ناآرام است
عمـــــق دره یا پرتگاه فرقـــــی نمیکند؛
امــــــــا
دستی که اورا هـــول میدهد یا میگـــیرد...چـــرا.

بانوآسمان
پنجشنبه یازدهم آبانماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .