تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...


خنده های بی تو
برایم...
بی مفهوم ترین کار دنیاست.
تو باشی
گریه هایم نیز
طعم خنده می گیرند!


بانوآسمان

شنبه ششم آبانماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .